Brandtekniske installationer i Maribo, Nykøbing F., Lolland og Falster

Brandtekniske installationer i Maribo, Nykøbing Falster og på Lolland Falster

Skab sikkerhed og tryghed med brandalarmer, der er tilpasset din virksomhed eller institution.

Rask El-Service er certificeret leverandør af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). Vi yder rådgivning og design af brandalarmeringsanlæg ABA, præcist tilpasset den enkelte opgaves særlige vilkår og krav. Vores brandalarmteknikere installerer og servicerer kunder på hele Lolland, Falster og Sydsjælland.

Rask El-Service er certificeret leverandør af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). Vi yder rådgivning og design af brandalarmeringsanlæg ABA, præcist tilpasset den enkelte opgaves særlige vilkår og krav. Vores brandalarmteknikere installerer og servicerer kunder på hele Lolland, Falster og Sydsjælland. Kontakt os på 📞 54 60 60 55 eller på ✉️ sr@rask-el.dk og få et uforpligtende tilbud på ABA.

Vi er godkendt til:

 • ABA 232 (automatisk brandalarmanlæg)
 • ABV-T 027 (brandventilationsanlæg, termiske)
 • AVA 024 (varslingsanlæg)

Vi yder service på:

Vi er godkendt til:

 • ABA 232 (automatisk brandalarmanlæg)
 • ABV-T 027 (brandventilationsanlæg, termiske)
 • AVA 024 (varslingsanlæg)

Vi yder service på:

To vigtige trin

Ilt er som bekendt en forudsætning for at en brand kan udvikle sig, og hvis man kan forhindre, at der kommer ilt til arnestedet, så stopper en brand helt af sig selv.

Første trin i en brandsikring er at forsyne bygningen med selvlukkende døre, der udløses, når der er røg tilstede. I praksis sker det ved at udstyre de selvlukkende døre med en holdemagnet og kombinere den med en røgdetektor på hver side af døren, der sikrer at døren lukker ved forekomsten af røg.

Andet trin er installationen af en automatisk brandalarmerings central, der udløser en alarm ved forekomst af røg eller hvis varmen stiger over et bestemt fastlagt niveau.

To vigtige trin

​ABA 232 (Automatisk Brandalarmeringsanlæg)

Et automatisk brandalarmsystem er mere og mere udbredt grundet strengere regler inden for brandsikring af byggerier. ABA anlægget er jeres tryghed og sikkerhed for en hurtigt detektering af en evt. brand i bygningen.

Et ABA-anlæg er et elektronisk overvågningsanlæg. Når brandalarmen aktiveres, sendes der en alarm til brandvæsnet.

Opbygning af et ABA-anlæg kan variere fra bygning til bygning og afhængig af krav fra beredskabet. Det er som oftest grundet lovkrav, at man installerer et ABA anlæg, men det kan også være grundet sikring af virksomheden.

Rask El er DBI-godkendt ABA-installatør. Det betyder, at vi installerer og servicerer ABA-anlæg i henhold til DBI’s retningslinjer, og at vi har en DBI-certificeret medarbejder ansat.

Brandalarm og central
Røg og ild

AVA 024 (Varslingsanlæg)

Et AVA-anlæg (automatisk varslingsanlæg)varsler personer i tilfælde af brand. Dette er særligt nødvendigt i bygninger, hvor mange mennesker skal bruge de samme nødudgange. Et automatisk varslingsanlæg en effektiv måde at sikre en rolig og sikker evakuering af en bygning i tilfælde af en nødsituation.

Kravene til AVA findes i DBI retningslinje 024, her kan man se hvor og hvornår det er nødvendigt at installere AVA. Samtidig kan man her finde krav til udstyr og højtalere.

Røg og ild

ABV-T 027 (Brandventilationsanlæg, termiske)

Som ABV-T installatør er vi godkendt til projektering, installation og vedligeholdelse i henhold til DBI retningslinjer 027. Ved termisk/naturlig brandventilation bliver varme og røg typisk ledt ud gennem ovenlys vinduer eller lemme i tag eller facaden. Automatisk brandventilation har et eller flere formål:

 • at begrænse varmepåvirkning af bærende konstruktioner
 • at forbedre sigtbarheden, så personer i bygningen kan komme ud
 • at øge beredskabets mulighed for rednings- og slukningsindsats

For at den termiske effekt skal virke optimalt, skal man ifølge krav fra brandmyndighederne have erstatningsluft ind fra minimum to modstående facadeåbninger – typisk gennem porte, døre eller vinduer, der åbner automatisk.

Et automatisk brandventilationsanlæg ABA kan bestå af forskellige komponenter, afhængigt af den enkelte bygnings udformning. Det kan blandt andet være:

 • oplukkelige ovenlys
 • åbninger for erstatningsluft
 • faste og/eller bevægelige røgskærme
 • automatisk og/eller manuel aktivering
 • mekanisk drevne ventilatorer
 • brandgardiner / røggardiner

Kontakt os på 📞 54 60 60 55 eller på ✉️ sr@rask-el.dk.

ABV-T 027 (Brandventilationsanlæg, termiske)

Som ABV-T installatør er vi godkendt til projektering, installation og vedligeholdelse i henhold til DBI retningslinjer 027. Ved termisk/naturlig brandventilation bliver varme og røg typisk ledt ud gennem ovenlys vinduer eller lemme i tag eller facaden. Automatisk brandventilation har et eller flere formål:

 • at begrænse varmepåvirkning af bærende konstruktioner
 • at forbedre sigtbarheden, så personer i bygningen kan komme ud
 • at øge beredskabets mulighed for rednings- og slukningsindsats

For at den termiske effekt skal virke optimalt, skal man ifølge krav fra brandmyndighederne have erstatningsluft ind fra minimum to modstående facadeåbninger – typisk gennem porte, døre eller vinduer, der åbner automatisk.

Et automatisk brandventilationsanlæg ABA kan bestå af forskellige komponenter, afhængigt af den enkelte bygnings udformning. Det kan blandt andet være:

 • oplukkelige ovenlys
 • åbninger for erstatningsluft
 • faste og/eller bevægelige røgskærme
 • automatisk og/eller manuel aktivering
 • mekanisk drevne ventilatorer
 • brandgardiner / røggardiner

Vi er godkendt til projektering, installation og vedligeholdelse af ABA i henhold til DBI retningslinjer 027.

Kontakt os på 📞 54 60 60 55 eller på ✉️ sr@rask-el.dk.

ABV-T af Rask El Service ApS i Maribo

Vi skræddersyr ABA serviceaftaler

Hos Rask El Service ApS i Maribo, Nykøbing Falster og på Lolland Falster skræddersyr vi en ABA serviceaftale, således at den passer til jeres virksomheds behov og ønsker for brandsikkerhed – også, hvis der er behov for en døgnserviceaftale.

Vi sørger selvfølgelig for, at serviceaftalen dækker alle gældende lovkrav om vedligeholdelse og service på brandsikring.

Er du i tvivl om jeres virksomhed overholder de gældende lovkrav eller rent faktisk sikrer jeres bygning og værdier? Tag fat i os på 📞 54 60 60 55 eller på ✉️ sr@rask-el.dk.

En fast brandsikring serviceaftale sikrer virksomheden:

 • Brandsikring på højeste niveau
 • Sikring mod “falske” alarmer
 • Test af sensorer (detektorer) og sløjfer
 • Test af alarmsignal og/eller sirener
 • At alle gældende lovkrav overholdes
Brandalarm tavle

Certificeret installation, lovkrav og vedligehold af brandsikring

Som med ABA anlæggene er der ligeledes visse lovkrav, når det gælder installation af et ABDL-anlæg. Vores certificerede ABDL-installatører kan hjælpe dig med at overholde alle gældende lovkrav. Har brandmyndighederne indstillet et krav om ABDL hos jeres virksomhed eller institution, sørger vi for at indsende den rette attest hvert 3. år, som erklærer anlæggets funktionsdygtighed.

Det kan vi sørge for gennem en fast serviceaftale og selvfølgelig også i enkeltstående tilfælde. Ønsker du et uforpligtende tilbud eller rådgivning omkring sikringsløsninger med ABA eller ABDL, så kontakt os endelig på 📞 54 60 60 55 eller på ✉️ sr@rask-el.dk.

Vi installerer også de mere almindelige brand- og røgalarmer for virksomheder og institutioner. For os er det vigtigste, at sikkerheden er i orden – og skulle der gå noget galt på anlægget midt om natten, i weekenden eller på en helligdag, kan der aftales døgnservice, hvor vi står klar under ethvert pludseligt opstået problem, 24/7, 365 dage året rundt.

Nødvendighed af brandsikring

Brandsikring af el-installationer er nødvendigt

Når det kommer til sikkerhed, er brandsikring nødvendig. Især når det kommer til el og el-installationer, da der her er stærke kræfter på spil og netop derfor er det meget vigtigt at få arbejdet gjort ordentligt – for sikkerhedens skyld.

Vores elektrikere i har mange års erfaringer, det betyder, at de klarer arbejdet hurtigt og effektivt, uden det går ud over hverken sikkerheden eller overholdelse af lovkrav. Det gør, at vi kan tilbyde løsninger, der både sikrer, at du bliver advaret, hvis der skulle opstå brand og at de installationer du får installeret, fungerer optimalt og ikke bliver selve årsagen til en ulykke.

Nødvendighed af brandsikring

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

Find os

Lolland

Gasværksvej 10
4930 Maribo
CVR: 2074 7994

Falster

Herningvej 16
4800 Nykøbing F
CVR: 2074 7994
jg@rask-el.dk
Tlf.: 54 85 01 00