Brandtekniske installationer

Rask El er certificeret leverandør af automatisk brandalarmeringsanlæg

Brandsikring

 

Rask El-Service er certificeret leverandør af automatisk brandalarmeringsanlæg. Vi yder rådgivning og design af brandalarmeringsanlæg, præcist tilpasset den enkelte opgaves særlige vilkår og krav. Vores brandalarmteknikere installerer og servicerer kunder på hele Lolland, Falster og Sydsjælland. Kontakt os på 54 60 60 55 eller på sr@rask-el.dk og få et uforpligtende tilbud.  

Vi er certificeret til: 

ABA 232 (automatisk brandalarmanlæg)

 Vi yder service på:  

AVA 024 (varslingsanlæg)
ABV 027 (Brandventilationsanlæg, mekaniske)

Du kan læse mere på DBI www.brandogsikring.dk

ABA 232 (Automatisk brandalarmanlæg)

Et automatisk brandalarmsystem er mere og mere udbredt grundet strengere regler inden for brandsikring af byggerier. ABA anlægget er jeres tryghed og sikkerhed for en hurtigt detektering af en evt. brand i bygningen.

Et ABA-anlæg er et elektronisk overvågningsanlæg. Når brandalarmen aktiveres, sendes der en alarm til brandvæsnet.

Opbygning af et ABA-anlæg kan variere fra bygning til bygning og afhængig af krav fra beredskabet. Det er som oftest grundet lovkrav, at man installerer et ABA anlæg, men det kan også være grundet sikring af virksomheden.

En DBI-godkendt ABA-installatører en virksomhed, der installerer og servicerer ABA-anlæg, der er udført i henhold til DBI’s retningslinjerog har en DBI-certificeret personansat.

AVA 024 (Varslingsanlæg)

Et AVA-anlæg (automatisk varslingsanlæg)varsler personer i tilfælde af brand. Dette er særligt nødvendigt i bygninger, hvor mange mennesker skal bruge de samme nødudgange. Et automatisk varslingsanlæg en effektiv måde at sikre en rolig og sikker evakuering af en bygning i tilfælde af en nødsituation.

Kravene til AVA findes i DBI retningslinje 024, her kan man se hvor og hvornår det er nødvendigt at installere AVA. Samtidig kan man her finde krav til udstyr og højtalere.

 

ABV 027 (Brandventilationsanlæg, mekaniske)

Et brandventilationsanlæg ventilerer røg og varme ud af lokalet. Det sænker temperaturen og begrænser risikoen for røggaseksplosion. Sigtbarheden øges, når den varme røg bortventileres hvilket giver mere tid til evakuering. ABV-anlæg kan aktiveres automatisk ved detektering af varme eller røg i rummet. Når ABV-anlæg er installeret i et område, overvåget af ABA-anlæg, skal ABA-anlæg kunne aktivere ABV-anlægget.

Det skal også være muligt for redningsberedskabet at aktivere ABV-anlæg manuelt.

ABV-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Retningslinje 027 Brand-ventilationsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse eller en tilsvarende standard/norm.

KONTAKT OS

Privatlivs- og cookiepolitik

15 + 1 =

FIND OS

 

LOLLAND

Gasværksvej 10
4930 Maribo
CVR: 2074 7994

 

FALSTER

Herningvej 16
4800 Nykøbing F
CVR: 2074 7994
jg@rask-el.dk
Tlf.: 54 85 01 00