ImpactReport™

 

Rask El-Service ApS

 

CVR DK20747994

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed.

 

 

 
FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.
 
 
 
Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.
Jacob og Søren fra Rask El
Raske drenge

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

168

ton

2020/2021

CO2e Scope 2

12,9

ton

2020/2021

Solceller med Rask El-Service

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

1.287.901

MJ

2020/2021

Vandforbrug

78,0

m3

2020/2021

 

Forbrug af vedvarende energi

Tallet viser, hvor stor andel af det samlede energiforbrug der kommer fra vedvarende energikilder.

 

 

 

 

60%

2020/2021

 
Miljø, energi og ressourcer

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2020/2021

Sygefravær

6,76

Dage/FTE

2020/2021

 

 

Medarbejderomsætning

Tallet er baseret på egne FTE’er, der frivilligt og ufrivilligt har forladt virksomheden.

 

 

 

 

25%

2020/2021

 
Medarbejderomsætning

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

51,4

 

2020/2021

Kvindelige fuldtidsansatte

0,00

%

2020/2021

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2020/2021

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2020/2021

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

2020/2021

 

Tilstedeværelse op bestyrelsesmøder

 

 

 

 

100%

2020/2021

 
Miljø, energi og ressourcer

FN’s Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.
Sundhed og trivsel

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Sundhed og trivsel

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Sundhed og trivsel

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Sundhed og trivsel

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Sundhed og trivsel

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Sundhed og trivsel

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Sundhed og trivsel

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.

Environment (Miljø)

Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
168
ton
2020/2021
Total CO2e emission i Scope 2
12,9
ton
2020/2021
Årligt energiforbrug
1.287.901
MJ
2020/2021
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
60,0
%
2020/2021
Årligt vandforbrug
78,0
m3
2020/2021

Social (Medarbejdere)

Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
59,4
 
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2020/2021
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2020/2021
Medarbejderomsætning
25,0
%
2020/2021
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
6,76
Dage/FTE
2020/2021
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2020/2021