ImpactReport™

 

Rask El-Service ApS

 

CVR DK20747994

Basis bæredygtighedsrapport

Baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål

FSR ESG-hoved- og nøgletalsoversigten er anbefalet af Finansforeningen / CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed.

 

 

FNs verdensmål er er vedtaget af FN og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.
Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.
Rask El bæredygtighedsrapport
Jacob og Søren fra Rask El
Raske drenge

CO2 og klima

CO2 beregningerne er baseret på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouse Gas Protocol (GHG-protocol).

CO2e Scope 1

174

ton

2021/2022

CO2e Scope 2

12,3

ton

2021/2022

Solceller med Rask El-Service

Miljø, energi og ressourcer

Energiforbrug

1.220.095

MJ

2021/2022

Vandforbrug

154

m3

2021/2022

 

Forbrug af vedvarende energi

Tallet viser, hvor stor andel af det samlede energiforbrug der kommer fra vedvarende energikilder.

 

 

 

65%

2021/2022

Miljø, energi og ressourcer

Sociale forhold

Kvinder i øvre ledelseslag

0,00

%

2021/2022

Sygefravær

9,73

Dage/FTE

2021/2022

 

Medarbejderomsætning

Tallet er baseret på egne FTE’er, der frivilligt og ufrivilligt har forladt virksomheden.

 

 

15%

2021/2022

Medarbejderomsætning

Medarbejdere og kunder

Fuldtidsansatte

59,4

 

2021/2022

Kvindelige fuldtidsansatte

0,00

%

2021/2022

Lønforskel mellem køn

0,00

Mænd : Kvinder

2021/2022

Fastholdelsesgrad af kunder

100

%

2021/2022

Ansvarlig ledelse

Kvinder i bestyrelsen

0

2021/2022

 

Tilstedeværelse op bestyrelsesmøder

 

 

 

100%

2021/2022

Miljø, energi og ressourcer

FN’s Verdensmål

Vi har valgt at arbejde med følgende verdensmål, der er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.
Sundhed og trivsel

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Sundhed og trivsel

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Sundhed og trivsel

Livet på Land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet

Sundhed og trivsel

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Sundhed og trivsel

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Sundhed og trivsel

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Sundhed og trivsel

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Sundhed og trivsel

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Sundhed og trivsel

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Appendiks

Vi følger løbende op på udviklingen og gennemfører initiativer til forbedringer.
Environment (Miljø) Opgørelse
Enhed
Periode
Total CO2e emission i Scope 1
174
ton
2021/2022
Total CO2e emission i Scope 2
12,3
ton
2021/2022
Årligt energiforbrug
1.220.095
MJ
2021/2022
Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder
65,0
%
2021/2022
Årligt vandforbrug
154
m3
2021/2022
Social (Medarbejdere) Opgørelse
Enhed
Periode
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte
59,4
 
2021/2022
Andel af kvinder i de øvre ledelseslag
0,00
%
2021/2022
Lønforskel mellem kønnene
0,00
Mænd ifht. kvinder
2021/2022
Medarbejderomsætning
15,0
%
2021/2022
Sygefravær ifølge seneste opgørelse
9,73
Dage/FTE
2021/2022
Fastholdelsesgrad af kunder
100
%
2021/2022